Arkiv | Innmelding RSS feed for this section

Skolekonserten i dag

2 apr

 

Tusend takk Sissel for en veldig bra gjennomføringen av konserten!

Jeg hadde anledning å være med i dag og det har vært 3 fantastiske rekrutteringskonsertene med dyktige musikanter og interesserte tilhører på skolen.

Se bildenen i vedlegg…

Nå må vi Huske alle sammen: Å bidra til å rekruttere klassekamerater og nabobarn til korpset vårt og invitere til Instrumentprøving neste Onsdag 23.3. kl. 17-18 for nye aspiranter i Foajéen på skolen v/indre skolegård.

Med vennlig Hilsen,

Steffi

(Mamma til Greta og Jona)

Oppstart og spilletider høsten 2013

19 aug

Oppstart junior- og hovedkorps: onsdag 28. august til vanlig tid (se under).

Oppstartsmøte aspirantkorps: onsdag 4. september kl. 17.00 i musikkrommet.
Aspiranter og foreldre er velkomne.

Faste spilletider:

Aspirantkorps: onsdager kl. 15.15 – 16.15 (musikkrommet)
Juniorkorps:  onsdager kl. 16.30 -17.30 (musikkrommet)
Hovedkorps:  onsdager kl. 18.00 -20.15 (gymsalen)

Rekrutteringsinformasjon

14 apr

Korps er gøy – vil du være med?

Rekrutteringsinformasjon GSMK vår 2013.doc

17maiheming

Vi inviterer deg som nå går i 1. – 3. klasse til å bli med i aspirantkorpset. Aspirantkorpset har spilleøvelse onsdager kl. 15.15-16.15 fra høsten. I tillegg får du private spilletimer hos godt kvalifiserte musikklærere i AKS-tiden (SFO-tiden) på ditt instrument, slik at det blir lettere å lære å spille.  Når du etter hvert blir litt eldre, begynner du i juniorkorpset og deretter i hovedkorpset.

Velkommen til å prøvespille instrumenter på Grindbakken skole følgende dager:

  • Tirsdag 23. april kl. 18.00 – 19.00
  • Onsdag 24. april kl. 17.00 – 18.00

fårup

Les videre

Opptak av nye musikanter 2012

23 apr

Vi har hovedopptak av aspiranter hver vår. Men, hvis du ønsker å starte i korpset så ta kontakt med oss ved å sende e-post til: sekr@gsmk.no.

Du finner mer informasjon og påmeldingsslipp i vedlagte dokument fra vårens opptak. Påmeldingsslippen kan du  legge i korpsets postkasse innenfor skolens hovedinngang, eller sende opplysningene i e-post til sekr@gsmk.no.

——

Grindbakken Skoles Musikkorps tok opp nye musikanter i korpset i vår –  med oppstart etter sommerferien.

Du er velkommen til å prøvespille instrumenter på Grindbakken skole følgende dager:
• Onsdag 25. april kl. 17.30 – 18.00
• Onsdag 2. mai kl. 17.30 – 18.00
• Onsdag 9. mai kl. 17.30 -18.00

Sted: FOAJE VED GYMSALEN.

Du kan samtidig melde deg på til korpset.

Korpslederne og noen styremedlemmer vil være til stede og kan orientere om korpset, musikkopplæringen, om foreldregruppens arbeid og om valg av instrument. Det blir selvsagt anledning til å treffe dirigenten.

Rekrutteringsinformasjon GSMK vår 2012